Warsztaty posługi charytatywnej w Troninach

 

W końcu listopada w Ośrodku Zdrowa Rodzina w Troniach odbyły się Warsztaty posługi charytatywnej organizowane przez Fundację Świętego Barnaby. Uczestniczyli w nich pracownicy, wolontariusze oraz osoby zainteresowane współpracą z fundacją, nie tylko z samej Częstochowy czy jej rejonu, ale także m.in. z Radomia, Łodzi, Katowic, Bedlna, Praszki, Bełchatowa, czy Bielsko-Białej. Miały one charakter warsztatowy na temat pracy z osobami ubogimi, w tym w szczególności bezdomnymi, a ponadto były też czasem wymiany doświadczeń oraz dzielenia się uwagami i przemyśleniami na temat posługi charytatywnej.

Pierwszy dzień warsztatów rozpoczęła Msza św. celebrowana przez ks. Michała Pabiańczyka, następnie miało miejsce wystąpienie p. Adeli Baryła na temat zakładania i wypełniania kartotek podopiecznych fundacji oraz pewnych zasad udzielania pomocy obowiązujących w fundacji, a zakończyła dyskusja na temat różnych form pomocy oraz dzielenie się doświadczeniami w tej posłudze.

Sobotę także zainaugurował ks. Michał wykładem nt. pracy misyjnej oraz chrześcijańskiego spojrzenia na człowieka, a pozostałą część warsztatów poprowadziły osoby na co dzień pracujące w Dziele Ojca Pio w Krakowie – dr Joanna Dziasek poruszając temat roli lekarza psychiatry w pomocy osobie ubogiej oraz pracownik socjalny p. Michał Zoremba, dzielący się wiedzą praktyczną z zakresu pomocy socjalnej osobie bezdomnej.

Te dwa dni warsztatów, choć niepełne, były czasem bardzo budującym i zapalającym serca do dalszej posługi na rzecz osób ubogich i potrzebujących.

 

 

 
FacebookTwitterPinterest
Pin It